Brief

Dzięki tej ankiecie wspólnie wytyczymy ramy twojej nowej strony. Odpowiedzi na pytania pozwolą sprecyzować strategię, strukturę, styl i funkcjonalności dla strony. Im lepiej wykonasz swoją pracę, tym lepiej my wykonamy swoją 🙂

Nadaj priorytety celom swojej strony, numerując je od 0-10. 0 oznacza,że dany cel nie jest istotny i zoastanie pominięty na stronie. Staraj się nie nadawać priorytetow równorzędnych:

Kim jest twój klient? Opisz grupę docelową (im precyzyjniej określisz, tym lepiej wykorzystasz potencjał). Możesz opisać 2-3 grupy. Skorzystaj z podpowiedzi: narodowość, płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status zawodowy, stopień zamożności, styl życia (aktywny, nieaktywny, zapracowany,dużo wolnego czasu, gdzie bywa, czym się interesuje.), rodzina (stan cywilny, dzieci), z jakich urządzeń korzysta najczęściej?, jaki ma światopogląd? (liberalny, konserwatywny?)